Talambuhay ng dating pangulong ferdinand marcos

posted by | Leave a comment

Siya ay pinayagan, kasama ang kaniyang pamilya na lumipad sa Estados Unidos noong 1980, sa Boston kung saan sila ay nanirahan nang tatlong taon.

Dahil sa ilang taong pagkakakulong ng kanyang asawa ay siya ang naging tagapagsalita at katuwang nito sa pakikipag-usap sa mga aktibista at mamamahayag.

Siya ay nagtapos sa Bachelor of Arts major in French Language and minor in Mathematics noong 1953. Siya ay nanatiling may-bahay habang ang kaniyang asawang si Ninoy Aquino ay naging alkalde sa edad na dalawampu't dalawa, naging gobernador ng Tarlac at Senador ng Pilipinas.

Nag-aaral siya ng Law sa FEU nang aiya ay huminto upang pakasal kay Benigno "Ninoy" Aquino, Jr. Nang ideklara ang martial law ni Ferdinand Marcos noong 1972, isa si Ninoy sa mga naaresto at nahatulan ng kamatayan.

Isa ito sa mga naging kaso ng pagkawala ng pagtitiwala sa kaniya ng mga dating kapanalig ng hindi nila isali ang mahigit anim na libong ektarya na pagmamay-ari ng pamilang Cojuangco.

Sa kaniyang administrasyon din binago ang Constitution 1935 sa ginawang Constitutional Convention at plebisito na iaprubahan ang Bagong Saligang Batas.

The comment box is moderated to filter spam and unwanted remarks.. The links are for references only and not as endorsements of other websites related activities or business.

Leave a Reply

tokyo adult sex dating service websites